Making Trails

the travel blog of Lauren Nishizaki

Massachusetts, USA